เกี่ยวกับเรา
รับสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานอินเตอร์เน็ต เพื่อการติดต่อสื่อสารเข้าถึงข้อมูลอย่างรวดเร็วและทันสมัย เหมาะสำหรับกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ ข้าราชการ ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีเวลาเรียนจำกัด แต่ต้องการเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว วิธีการสอน จะสอนตัวต่อตัว เป็นรายบุคคล เน้นความเข้าใจ สามารถใช้งานได้จริง โดยผู้สอนจะมีความสุภาพ ใจเย็น ให้ท่านกล้าซักถาม ค่าเรียน หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการใช้งานอินเตอร์เน็ต สอนรายบุคคล เรียนทั้งหมด 3 วัน วันละ 3 ชม. / ราคา 1,000 บาท สามารถเรียนได้ทุกวัน เวลา 9.00 - 12.00 น. ถ้าต้องการใบประกาศนียบัตรจากทางร้าน ฉบับละ 100 บาท ระบุหลักสูตรที่เรียน นอกจากนั้นยังมีหลักสูตร โปรแกรม Word , Excel, Powerpoint สามารถสอบถามได้ที่ร้านค่ะ สนใจติดต่อ k.ป่าน 087-1246462 , 086-0949595 , 084-2093672 ร้าน PRO 02-4338077 Email : [email protected] สถานที่เรียน ร้าน PRO internet ซ.อรุณอมรินทร์ 55 ถนนอรุณอมรินทร์ บางยี่ขัน บางพลัด กรุงเทพฯ